Перейти до вмісту

ЗУПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ТА ОБЛАДНАННЯ. ЩО НОВОГО У 2018 РОЦІ?

 Як суди почали застосовувати нові норми зупинення експлуатації приміщень та обладнання, виконання робіт на прикладі справи про заборону експлуатації трансформаторних підстанцій?

Які зміни відбулися в порядку розгляду позовів про зупинення експлуатації підприємств/обладнання?

 

У № 12 Журналу головного інженера за грудень 2017 року ми проаналізували судові справи у яких контролюючі органи за результатами проведених перевірок зверталися до суду із позовами про призупинення експлуатації приміщень або обладнання підприємств чи про зупинення виконання робіт на підприємствах.

Такі справи досить поширені й можуть нести вкрай негативні наслідки для підприємства, адже доволі часто суди забороняли експлуатацію виробничих приміщень шляхом відключення їх від електропостачання. При цьому такі рішення виконувалися негайно після їх винесення у суді першої інстанції.

15 грудня набрали чинності нові редакції процесуальних кодексів, у тому числі і Кодексу адміністративного судочинства України. Звичайно, що найбільший інтерес ці кодекси викликали у юристів. Проте ми пропонуємо розглянути, що ці зміни принесуть бізнесу на прикладі розгляду справ про призупинення експлуатації приміщень, обладнання та виконання робіт.

Негайне виконання судового рішення. Що це означало для підприємства?

Почнемо з кінця, але з найважливішого та детально проаналізуємо виконання судових рішень до 15 грудня 2017 року та після

До 15 грудня 2017 рокуПісля 15 грудня 2017 року
1. Негайно виконувалися всі постанови судів про повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров’ю людей.1. Рішення судів першої інстанції про зупинення експлуатації не підлягають негайному виконанню.
2. Після проведення перевірки контролюючий орган подавав до суду позов про застосування заходів державного нагляду (контролю) у вигляді зупинення роботи підприємства шляхом відключення його від електропостачання.
Суд міг розглянути такий позов навіть без виклику представників підприємства. Якщо суд задовольняв позов, то контролюючий орган міг виконувати таке рішення суду одразу після винесення – йти і відключати підприємство від електропостачання.
2. Якщо навіть суд першої інстанції й вирішив заборонити експлуатацію приміщення, то підприємство може оскаржити таке рішення до апеляційного суду.
3. Не допомагало зупинити контролерів навіть і те що підприємство оскаржувало рішення до суду апеляційної інстанції.3. Якщо колегія суддів апеляційного суду погодиться зі судом першої інстанції, то тільки тоді рішення про заборону експлуатації приміщення можна почати виконувати.

ВАЖЛИВО!

Таке нововведення не тільки зменшить кількість необґрунтованих блокувань роботи підприємств, а і дасть додатковий час для усунення порушень, що стали підставою для подання позову про заборону експлуатації приміщення/обладнання.


Нові норми зупинення експлуатації на прикладі трансформаторних підстанцій

Суди вже активно почали застосовувати нові норми процесуальних кодексів. Розглянемо це на прикладі рішення адміністративного суду у справі про заборону експлуатації трансформаторних підстанцій.

ЕТАП 1


Перевірка

У жовтні 2017 року ГУ Держпраці провело планову перевірку щодо дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.

ЕТАП 2


Виявлені порушення

За результатами перевірки було виявлено порушення дотримання вимог законодавства

з/п

ПорушенняНорма законодавства, яку порушено
1.Енергетик та електромонтер допущені до виконання робіт в діючих електроустановках підприємства без проведення періодичного медичного оглядуВимоги п. 2.1.2. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
2.Не проведені згідно правил і норм ПТЕЕС вимірювання і випробування електрообладнання підприємства напругою понад 1000В, ЗТП № 424; 193; дизельна електростанціяВимоги п. 1.3.1. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
3.Не проведені регламентні роботи по проведенню опосвідчення стану безпеки електрообладнання напругою до та понад 1000 В, ЗТП № 424; 193; дизельна електростанціяВимоги п. 8.1. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
4.Підприємство не отримало дозволу в органах Держпраці, на виконання робіт: в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом; зварювальні роботи; виконання газонебезпечних робіт; тощо; та експлуатацію ЗТП № 424; 193; КЛ-ІОкВ; ПЛ-ІОкВ; посудин, що працюють під тиском (балони); тощоВимоги п.п. 15, 17 додатку № 3, та п.п. 2; 11; 12; 23 додатку № 2 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107
5.Електротехнічні працівники не забезпечені за рахунок підприємства відповідно до норм комплектування засобами захисту від дії електричного струму, на час проведення перевірки випробувані засоби захисту відсутні повністюВимоги п. 4.2.9. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»
6.Не забезпечено належне обслуговування та експлуатації електроустановок напругою понад 1000 В, не укомплектована технічна документація, відсутні технічні паспорти основного електрообладнання ЗТП № 424; 193, дизельної електростанціїВимоги п. 8.3, п. 8.7.2 НПАОП 40.1.-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
7.Енергетик не забезпечив проведення технічного обслуговування ЗТП № 424; 193, струмовідні частини і опорна ізоляція не очищена від пилу і брудуВимоги п. 8.7.1; 8.7.2 НПАОП40.1.-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
8.Енергетик допустив до виконання робіт в діючих електроустановках підприємства електромонтера який у встановленому порядку не пройшов навчання і перевірку знань з ПБЕЕСВимоги п. 2.1.4 НПАОП40.1.-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
9.На підприємстві та в виробничому цеху ВОС не проведено позачергове навчання відповідальних посадових осіб з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці, а саме Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах НПАОП 0.00-1.57-12Вимоги пункт 5.7; розділ 5 НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці п. 1.4.2 НПАОП 0.00-1.57-12 «Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах»

ЕТАП 3


Позов

Усі перелічені вище порушення стали підставою для звернення ГУ Держпраці до суду із позовом про застосування заходів реагування у вигляді заборони експлуатації обладнання ЗТП № 424; КЛ-10 кВ, ЗТП № 193; ПЛ-10 кВ, дизельна електростанція, на межі балансової належності з енергопостачальною організацією, заборони виконання робіт в діючих електроустановках підприємства енергетику та електромонтеру до усунення порушень.

ЕТАП 4


Рішення суду

Суд погодився з доводами ГУ Держпраці і заборонив експлуатацію обладнання та виконання робіт.

ВИСНОВОК У СПРАВІ

Суд відмовився звертати постанову суду до негайного виконання. В обґрунтування такого рішення суд послався на те, що з 15 грудня 2017 року набрала чинності нова редакція Кодексу адміністративного судочинства України, яка не передбачає негайне виконання рішень суду в таких категоріях судових справ.

 

Порядок розгляду справи та оскарження рішення – зміни в зупиненні експлуатації підприємств/обладнання

Деякі зміни відбулися у порядку розгляду позовів про зупинення експлуатації підприємств/обладнання

Порівняльна характеристика змін в зупиненні експлуатації

Як було?Як стало?

Контролюючий орган подавав позов про зупинення експлуатації підприємства. Цей позов підлягав розгляду у порядку спрощеного тут потрібно написати скороченого замість спрощеного провадження. Це означало, що суд давав час підприємству для надання письмових заперечень проти позову. Якщо підприємство не встигало підготувати заперечення у відведений час, то суд вирішував справу на підставі матеріалів позову. У випадку надання заперечень проти позову суд міг розглянути справу за наявними матеріалами.Також суд міг прийняти рішення про виклик представників сторін у судове засідання і розглянути справу у загальному порядку, а не у скороченому.Якщо ж суд приймав рішення у скороченому провадженні, то таке рішення можна було оскаржити тільки до апеляційного суду.

Тепер суд ще з моменту відкриття провадження за позовною заявою вирішує як йому розглядати справу чи у загальному порядку чи у спрощеному (видозмінений аналог скороченого провадження). У спрощеному порядку можна розглянути справи незначної складності. Суд на підставі матеріалів позову вирішує чи справа відноситься до такої категорії справ і у якому провадженні її розглядати

Практика судів. Що означає спрощене провадження для підприємства?

Поки суди ще не встигли сформулювати однакову практику застосування нововведень. Рішення суддів щодо того у якому порядку розглядати такі категорії справ різняться. Згадану вище справу за позовом ГУ Держпраці до підприємства Київський окружний адміністративний суд розглянув у порядку спрощеного провадження. Натомість Сумський окружний адміністративний суд аналогічну справу за позовом ГУ Держпраці до приватного підприємства призначив до розгляду у порядку загального провадження.

Як і у скороченому провадженні, так і в спрощеному, значно коротші строки розгляду справи та строки подання документів. Відповідач для підготовки і подання відзиву на позовну заяву має п’ятнадцяти днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі.

 

ВАЖЛИВО!

Саме до моменту подання відзиву потрібно підготувати і надати суду якомога більше доказів на спростування тих порушень, що стали підставою для подання позову про зупинення експлуатації підприємства.

 

Під час розгляду справи у порядку спрощеного провадження суд також може прийняти рішення викликати сторони у судове засідання для надання пояснень. Проте це не означає, що справа автоматично переводиться із спрощеного у загальне провадження.

 

ВАЖЛИВО!

Навіть якщо і суд відніс справу до справ незначної складності і розглянув її у порядку спрощеного провадження, то це не позбавляє підприємство права оскаржити рішення суду у касаційному порядку, на відміну від скорочено провадження де все закінчувалося рішенням апеляційного суду. Проте законодавство обмежує підстави для подання касаційної скарги у справах, розглянутих у спрощеному порядку (детальніше див. п.2 ч.5 ст.328 Кодексу адміністративного судочинства України).

 

ВИСНОВОК ЮРИСТА


Нова редакція Кодексу адміністративного судочинства України містить ряд позитивних нововведень, які допоможуть зменшити тиск зі сторони контролюючих органів на підприємства. Зупинити діяльність підприємства на підставі видуманих порушень стало складніше. Однак, керівникам підприємців не варто втрачати пильність. Якщо є підстави не допустити інспектора до перевірки, то обов’язково використайте таку можливість. Якщо перевірку все ж таки провели, то потрібно максимально швидко усунути всі виявлені порушення і зафіксувати все документально. Це допоможе уберегти підприємство від збитків, пов’язаних із зупиненням експлуатації приміщень чи обладнання.

 

Стаття опублікована у періодичному виданні «Журнал головного інженера» №2 за лютий 2018 року. З інформацією про журнал можна ознайомитись на сайті:
https://techmedia.com.ua/product/golovnogo-inzenera


Закриття підприємтсва. Новий КАСУ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Кількість оцінок: 5 середня: 4,80 з 5)
Завантаження ...

Якщо ви отримали повідомлення про перевірку і хочете до неї підготуватися, або якщо у вас вже провели перевірку і ви отримали позов про зупинення експлуатації приміщення, тоді звертайтесь до нас за допомогою.

Позначки:
Замовити дзвінок
Топ

А ти підписався на Бізнес Lawyer?

Канал з юридичними порадами та новинами для успішного розвитку твого бізнесу

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

ОСТАВЬТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Залиште номер телефону