Перейти до вмісту

Як правильно відкрити докази стороні обвинувачення?

Уявіть ситуацію: ви захищаєте клієнта, який має статус підозрюваного. Під час досудового розслідування у межах надання правової допомоги клієнту ви направили кілька адвокатських запитів до державних органів чи приватних установ. Водночас клієнт також самостійно збирає докази на підтвердження невинуватості. У результаті частину доказів адвокат і клієнт зібрали до завершення досудового розслідування. Інші докази отримав захисник вже після направлення обвинувального акта до суду як відповідь на адвокатський запит у вигляді документів та іншої інформації. Захист зобов’язаний відкрити отримані матеріали стороні обвинувачення. Але як правильно відкрити докази стороні обвинувачення під час досудового розслідування та судового розгляду?

Слідчий, прокурор, сторона захисту: хто перший?

Порядок відкриття матеріалів іншій стороні регулюється ст.290 КПК України. За змістом частин 1-5 вказаної статті, саме прокурор або слідчий за дорученням прокурора першими повідомляють про надання підозрюваному та захиснику доступу до матеріалів досудового розслідування.

На практиці – слідчий викликає «на ознайомлення». Таким чином, сторона захисту отримує повний доступ до усіх матеріалів кримінального провадження: допити, документи, речові докази.

Факт надання доступу до матеріалів сторона захисту підтверджує шляхом підписання протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування. На практиці підозрюваний та захисник розписуються у протоколі про те, що ознайомлені з усіма матеріалами досудового розслідування. Це поширена помилка. Згідно ч.9 ст. 290 КПК України, сторони зобов’язані підтвердити факт надання доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів. Тобто замість «ознайомитися з усіма матеріалами» сторона має описати кожен документ. Це унеможливить зловживання із перенумерацією сторінок провадження, їх заміною та долученням нових доказів після ознайомлення.

Розглянемо порядок відкриття матеріалів на досудовому розслідуванні та під час судового розгляду.

Досудове розслідування

Коли сторона захисту має відкривати докази? З огляду на правила ч.6 ст.290 КПК України, сторона захисту зобов’язана надати доступ до зібраних доказів за запитом прокурора. Однак захист має право не надавати прокурору доступ до будь-яких матеріалів, які можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого.

Захист має право прийняти рішення про надання чи ненадання прокурору доступу до таких матеріалів після закінчення ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування. Таким чином, момент відкриття матеріалів стороною захисту доцільно визначати моментом завершення ознайомлення із матеріалами слідства. Після цього необхідно вирішити, що саме із зібраних матеріалів захист використає під час судового розгляду і відповідно зобов’язаний надати прокурору. Захист не повинен ознайомлювати із матеріалами слідчого, адже мова йде про використання доказів вже під час судового розгляду, тобто слідчий із процесу виключається.

Як підтвердити факт надання доступу до матеріалів, зібраних захистом?

Слідчий надає стороні захисту для підтвердження факту доступу відповідний протокол. І робить правильно, оскільки саме у протоколі фіксуються хід і результати проведення процесуальної дії відповідно до ч.1 ст.104 КПК України. Але протокол можуть складати тільки слідчий і прокурор, що ж робити захисту? Пропоную кілька варіантів.

  1. Цінний лист. Надіслати на ім’я старшого групи прокурорів цінний лист, до якого долучити матеріали, які захист збирається використати під час судового розгляду.
  2. Зустріч. Ознайомити безпосередньо старшого групи прокурорів із матеріалами та відібрати у нього розписку/заяву, які підтвердять факт ознайомлення до завершення досудового розслідування.
  3. Лист. Надіслати на ім’я старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні лист, у якому зазначити про надання доступу до матеріалів захисту у визначений час за адресою робочого місця адвоката. Місце насправді неважливе, це може бути будь-який ресторані, якщо у вас є бажання справити враження на прокурора J

У випадку із листом, захист лише повідомляє прокурора про можливість ознайомлення із матеріалами. Надалі у суді буде складно підтвердити факт ознайомлення прокурора з матеріалами, якщо він не прибув для ознайомлення у визначені місце та час.

В інших випадках захист матиме докази, що підтверджують факт надання доступу прокурору до матеріалів, які будуть використані під час судового розгляду: розписка, опис вкладення чи інший документ. Якщо отримати письмове підтвердження проблемно, фіксуйте ознайомлення на відео.

Обвинувачення доводить свою позицію за допомогою доказів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження. Захист збирає свій кейс матеріалів, які буде надавати суду під час дослідження доказів. Залежно від тактики захисту, докази долучаються до матеріалів кримінального провадження як під час досудового розслідування, через відповідне клопотання у порядку ст.220 КПК України, так і під час судового розгляду.

Судовий розгляд

Після направлення обвинувального акта до суду прийшли відповіді на адвокатські запити, ще й клієнт отримав додаткові матеріали на свій захист. Тепер ви маєте листи, документи, інші матеріали, які треба надати суду під час судового розгляду. Якщо порушити порядок відкриття матеріалів стороні обвинувачення, суд не зможе допустити відомості, що містяться в них як докази.

Як відкрити іншій стороні матеріали, отримані під час судового розгляду?

Порядок відкриття матеріалів іншій стороні під час судового розгляду майже не врегульований. Спеціальних правил у КПК для відкриття під час судового розгляду немає. Лишається тільки норма із розділу «Досудове розслідування» – ч.11 ст.290 КПК України: «Сторони кримінального провадження зобов’язані здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду».

Також відсутня і судова практика, яка могла б зорієнтувати щодо порядку відкриття матеріалів іншій стороні. Суддя не має виносити ніяких додаткових процесуальних рішень за результатами відкриття матеріалів, тож пошук судової практики у Єдиному державному реєстрі судових рішень не дасть результатів. Тому потрібно вмикати творчість 😉

Варіанти відкриття матеріалів до початку судового засідання співпадають із варіантами, які я описав вище для досудового розслідування: цінний лист; зустріч; лист. Прокурора і потерпілого можна ознайомити безпосередньо перед початком судового засідання, надати копії матеріалів, а під час судового засідання заявити клопотання про долучення матеріалів із посиланням на ч.11 ст.290 КПК України.

Безпосередньо у судовому засіданні. Варіант 1. На початку кожного судового засідання суд з’ясовує, чи є в учасників судового провадження клопотання. У такому випадку захисник може заявити клопотання про долучення нових матеріалів до кримінальної справи. Після цього через посилання на ч.11 ст.290 КПК України надати іншій стороні – прокурору та потерпілому – матеріали для огляду. Після виконання таких вимог матеріали можна долучати до кримінальної справи.

Варіант 2. Під час судового розгляду захисник робить заяву про відкриття матеріалів прокурору та потерпілому, надає їм матеріали для огляду. Після огляду такі матеріали долучаються до кримінальної справи. Простий варіант, який водночас виконує вимоги щодо попереднього ознайомлення іншої сторони та дозволяє суду використати долучені матеріали у якості доказів.

В обох випадках сторона, яка отримує матеріали, не може заперечувати чи робити інші зауваження щодо долучення відкритих матеріалів до кримінальної справи. Суд повинен долучити матеріали і надати оцінку щодо допустимості відомостей, які містяться у відкритих матеріалах як доказах.

Чи допустимі невідкриті матеріали, отримані під час досудового розслідування, але долучені під час судового розгляду?

Верховний Суд України у постанові від 16.03.2017 у справі 671/463/15-к висловив наступну правову позицію.

Частина 12 ст.290 КПК фактично передбачає кримінальну процесуальну санкцію стосовно сторін кримінального провадження, яка реалізується в разі невиконання сторонами обов’язку щодо відкриття матеріалів, яка полягає в тому, що в майбутньому суд не має права допустити відомості як докази в невідкритих матеріалах. Так, невідкриття сторонами кримінального провадження одна одній матеріалів суттєво зменшує їх доказову базу, що, у свою чергу, може негативно вплинути на законність та обґрунтованість прийнятого судом рішення.

Невідкриття матеріалів сторонами одна одній в порядку ст.290 КПК після закінчення досудового розслідування, а також додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду, є підставою для визнання судом відомостей, що містяться в них, недопустимими як докази.

Враховуючи наведену правову позицію ВСУ, моя думка така. Матеріали, які існували під час досудового розслідування, але не відкривались іншій стороні, позбавлені доказового значення під час судового розгляду. Якщо ж матеріали об’єктивно отримані або з’явились вже під час судового розгляду, то вони матимуть доказове значення у випадку виконання вимог п.11 ст.290 КПК України про відкриття таких матеріалів іншій стороні.

Висновки. Порядок та запропоновані варіанти відкриття матеріалів залежать не тільки від тактики захисту, адже вид та об’єми доказів також впливають на спосіб їх відкриття. Однак загальне правило залишається незмінним – докази обов’язково потрібно відкривати іншій стороні, інакше вони не матимуть жодного доказового значення.

Замовити дзвінок
Топ

А ти підписався на Бізнес Lawyer?

Канал з юридичними порадами та новинами для успішного розвитку твого бізнесу

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

ОСТАВЬТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Залиште номер телефону