Перейти до вмісту

Перевірки Держпродспоживслужби. Що нового у 2019 році?

У поточному році Держпродспоживслужба (далі також — служба) планує провести понад 44 тисячі планових перевірок (майже на 12 тисяч більше ніж у 2018-му). Серед планових перевірок 22 тисячі будуть проведені у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів і ветеринарної медицини.
Слід зазначити, що з 1 січня припинив дію мораторій на проведення перевірок підприємств, введений Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Скасування мораторію не відобразилося на можливості служби проводити перевірки, адже вказаний закон не поширювався на перевірки цього органу.

То що ж нового у перевірках Держпроспоживслужби?


      Співпраця Держпродспоживслужби та Держпраці

Ще на початку 2019 р. на офіційному сайті Кабінету Міністрів України з’явилося повідомлення про те, що Держпродспоживслужба та Держпраці домовилися про спільні дії у сфері детінізації зайнятості та доходів населення. Аналогічні повідомлення були опубліковані на офіційних сайтах самих служб.

ДОВІДКА
Необхідність співпраці зумовлено тим, що після перевірок Держпродспоживслужбою операторів ринку, інспектори фіксували не тільки випадки порушень, які належать до компетенції Держпродспоживслужби, але й факти нелегального працевлаштування.

На сьогодні, між службами на регіональному рівні були підписані відповідні меморандуми про співпрацю, у яких служби домовилися про обмін інформацією, яку отримують під час перевірок. Підставою для проведення перевірок Держпраці з виявлення неоформлених працівників (інспекційного відвідування) може бути повідомлення інших контролюючих органів про порушення законодавства про працю. Така підстава визначена Постановою КМУ № 295 від 27.04.2017 р. Тобто, якщо в інспектора Держпродспоживслужби з’явиться підозра, що працівник не оформлений, він повідомить про це Держпраці, яка прийде з інспекційним відвідуванням.
Проте 14 травня 2019 р. з’явилася інформація, що Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову КМУ № 295. Отже, Держпраці поки що не зможе проводити інспекційні відвідування на підставі інформації Держпродспоживслужби. Тому поки будемо слідкувати за ситуацією та чекати, коли Верховний Суд поставить крапку в цій справі.

Нові правила перевірок

Втім, потенційна співпраця з Держпраці — не єдине нововведення Держпродспоживслужби.
У першу чергу зміни відбулися в частині планових перевірок у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів і ветеринарної медицини. Слід зазначити, що Держпрожспоживслужба проводить перевірки у цих сферах відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» № 2042, який набув чинності 04.04.2018 р. (далі — Закон № 2042) 

Форми перевірок згідно із Законом № 2042:
  • аудит;
  • інспектування;
  •  передзабійний та післязабійний огляд;
  • відбір зразків; 
  • лабораторне дослідження (випробування);
  • документальна перевірка;
  • перевірка відповідності;
  • фізична перевірка.

Критерії ризику та періодичність планових перевірок

На виконання Закону № 2042 Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» від 31.10.2018 р. № 896. Вказаною постановою Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності та дав можливість Держпродспоживслужбі визначати періодичність здійснення планових інспектувань та аудитів. Після прийняття вищезазначеної постанови голова Держпродспоживслужби своїм наказом № 965 від 27.11.2018 року затвердив щорічний план заходів державного контролю.

ВАЖЛИВО

Наразі у щорічному плані перевірок визначено підприємства, до яких представники служби можуть прийти з перевіркою (інспектуванням або аудитом), а також кількість можливих перевірок на рік.

 

Від чого ж залежить кількість планових перевірок у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів і ветеринарної медицини?
Періодичність здійснення планових перевірок, як і у випадку інших контролюючих органів, відтепер визначається на основі ризик-орієнтованого підходу. Критерії для ступеня ризику — це ризики, пов’язані з тваринами, харчовими продуктами, кормами та ін.

ДОВІДКА
До критеріїв у сфері відповідальності Держпродспоживслужби належать, зокрема, вид потужностей, виробництво певних видів продуктів, наприклад, сирого молока чи розведення диких тварин, а також наявність порушень під час попередніх перевірок.
ВАЖЛИВО
Усі перевірки відповідно до Закону № 2042 здійснюються без попередження (повідомлення) суб’єкта господарювання — крім аудиту, який проводиться за умови повідомлення не пізніше ніж за 3 робочі дні до здійснення такого заходу.

Після аналізу всіх критеріїв підприємству присвоюється певна кількість балів. На основі нарахованої суми балів кожен об’єкт відносять до певного ступеня ризику, який впливає на кількість перевірок на підприємстві.

Розбивка потужностей на категорії здійснюється на підставі відомостей державних реєстрів, інформації, отриманої за результатами попередніх заходів державного контролю чи іншої публічної інформації. Якщо ж інформації про потужності та про попередні перевірки немає, підприємству присвоюється незначний ступінь ризику.

Таким чином, суттєвих змін зазнав порядок призначення планових перевірок (інспектування та аудити) у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів і ветеринарної медицини.

Пов’язано це з тим, що в кінці 2018 року Кабмін затвердив нові критерії таких перевірок та дав можливість Держпродспоживслужбі визначати кількість перевірок на рік, при цьому інспектування служба зможе проводити без попередження.


Що залишилося без змін

Порядок перевірок служби у сфері захисту прав споживачів, дотримання санітарного законодавства, законодавства у сфері карантину рослин не зазнає змін у 2019 році.
Перевірки у цих сферах регулюються Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» № 877 (далі — Закон № 877).

ВАЖЛИВО
Служба буде проводити планові перевірки відповідно до плану перевірок, затвердженого наказом голови Держпродспоживслужби № 964 від 26.11.2018 р.
При цьому про планову перевірку служба має повідомити суб’єкта господарювання за 10 днів, а контролюючий орган не може проводити більше однієї планової перевірки на рік.

Позапланові перевірки будуть проводитися з підстав, визначених у Законі № 877. Це скарги фізичних осіб (споживачів), перевірки за власною ініціативою, перевірка виконання приписів та ін. При планових і позапланових перевірках контролери мають діяти в межах повноважень, наданих їм Законом № 877.

Чи очікуються ще нововведення?

13 березня 2019 р. Кабмін вніс зміни в положення про Держпродспоживслужбу та додатково розширив її повноваження. На нашу думку, вказані зміни носять формальний характер і пов’язані з усуненням невідповідностей між різними нормативно-правовими актами

ВАЖЛИВО
Так, по всьому тексту положення про Держпродспоживслужбу внесено зміни, якими передбачено, що служба здійснює реалізацію політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Це пов’язано з недоліками самого положення про Держпродспоживслужбу. Адже після ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби, до повноважень якої відносилася вищезазначені повноваження, ці повноваження перейшли до Держпродспоживслужби (постанова КМУ від 29 березня 2017 р. № 348). Тобто, формально до березня 2019 р. Держпродспоживслужба не мала повноважень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Цю прогалину часто використовували підприємці у спорах зі службою, проте тепер сфера санітарного благополуччя населення чітко закріплена за повноваженнями служби.

ДОВІДКА
У положення також внесено зміни, які передбачають, що служба здійснює заходи для припинення порушення санітарного законодавства.

До таких заходів відповідно до статті 42 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» належать, зокрема, обмеження, тимчасова заборона чи припинення діяльності підприємств. Слід зазначити, що такі заходи здійснювалися Держпродспоживслужбою і до внесення змін в положення, а отже, ці зміни носять формальний характер.

Андрій Гевко, партнер, адвокат

Стаття опублікована у виданні «Журнал головного інженера» №6(30) за червень 2019 року.

З інформацією про журнал можна ознайомитись на сайті:
https://techmedia.com.ua/product/golovnogo-inzenera

 

Замовити дзвінок
Топ

А ти підписався на Бізнес Lawyer?

Канал з юридичними порадами та новинами для успішного розвитку твого бізнесу

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

ОСТАВЬТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Залиште номер телефону