Перейти до вмісту

Обмеження щодо сумісництва. Чи може держслужбовець займатися іншою діяльністю?

Антикорупційне законодавство встановлює для держслужбоаців ряд обмежень щодо отримання прибутку з інших джерел. Наслідки, які можуть настати для такої особи, досить обтяжливі. 

Може “прилетіти” не тільки штраф. Суд може вилучити отримати кошти, а також заборонити займати посади на держслужбі, що матиме наслідком звільнення. Сценарій не дуже оптимістичний, правда?

Читайте також: Приховані ризики справ про корупційні адміністративні правопорушення

Втім, є гарні новини, оскільки у деяких випадках закон таки дозволяє держслужбовцям отримувати прибуток з інших джерел.

Що заборонено, а що дозволено, та за яких умов – з’ясовуємо у цій статті.

Що саме забороняється?

  1. Займатися іншою оплачуваною* або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

*Винятки: викладацька, наукова і творча діяльність, медична практика, інструкторська та суддівська практика із спорту.

  1. Входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку*, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

*Винятки: здійснення функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представництво інтересів держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації.

Кому забороняється?

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, крім депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, присяжних, помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.

Як бачимо, для певної категорії осіб є виключення із загального правила.

Звернути увагу! У категорії осіб, яким дозволено суміщати декілька посад також є винятки. Якщо депутат ВР АРК або місцевої ради здійснює повноваження на постійній основі, то заборони на нього також поширюються.

Повний перелік осіб, які не можуть працювати за сумісництвом або займатися підприємництвом можна переглянути  нижче.

Відповідальність

За порушення встановлених обмежень ст. 1724 КУпАП передбачає накладення штрафу у розмірі від 5100 до 8500 грн з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди від роботи за сумісництвом.

За повторне вчинення аналогічного правопорушення протягом року якщо особу попередньо було піддано адміністративному стягненню – штраф від 8500 до 13600 грн з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

!!! При цьому, до закінчення розгляду справи щодо такої особи, її може бути відсторонено від виконання службових повноважень. Однак, у випадку закриття провадження судом, такій особі має бути відшкодований середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням

Начебто все просто. Але на практиці трапляються досить цікаві випадки. Декілька з них ми би хотіли навести у цій статті.

Судова практика

  1. Надання правової допомоги члену сім’ї вважається правопорушенням, оскільки такі послуги є оплатними.

Фабула: Інспектор обласного управління ДПС, представляючи інтереси свого чоловіка у суді, заявила до відшкодування витрати на правову допомогу. Навіть не будучи адвокатом, держслужбовець здійснювала оплачувану діяльність, що було підтверджено актами наданих послуг.

Суд визнав у діях особи склад адміністративного правопорушення та стягнув штраф у розмірі 5 100 грн.

(Постанова від 17.03.2020 № 750/1887/20 Новозаводський районний суд м. Чернігова).

Вважаємо, що за наявності правильно вибраної стратегії у суді, результат міг би бути зовсім іншим. Що саме мається на увазі? Особа, яку притягли до відповідальності, не будучи адвокатом, уклала договір про надання правової допомоги. Такий договір фактично був недійсним, оскільки договір про правову допомогу мають право укладати лише адвокати. Однак, питання недійсності договору у суді не піднімалось, а отже факт здійснення оплачуваної діяльності не піддавався сумніву.

  1. Повертаючись до невизначеності поняття посадової особи …

 Фабула: Особа, перебуваючи на посаді «майстер лісу» районного лісництва одночасно здійснював підприємницьку діяльність. Суд зробив висновок, що правопорушення дійсно мало місце, однак закрив справу у зв’язку з закінченням строків накладення стягнення (Постанова від 19.11.2019 № 561/763/19 Зарічненський районний суд).

На нашу думку, позиція суду не зовсім правомірна, оскільки суд мав пересвідчитися чи є зазначена особа суб’єктом даного правопорушення, а саме: посадовою чи службовою особою державної лісової охорони. З матеріалів справи вбачається, що документом, який суд взяв до уваги була посадова інструкція правопорушника. Однак, зі змісту інструкції встановлено лише, що майстер лісу – посада, що входить до складу лісової охорони. Жодної вказівки на виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій у рішенні суду не міститься. Це дає змогу стверджувати, що така особа не є посадовою та не підпадає під дію обмежень  щодо зайняття підприємницькою діяльністю. А отже, особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення неправомірно.

До прикладу, приводимо рішення іншого суду стосовно цієї ж сфери, але у цьому випадку суд правильно визначив чи є правопорушник посадовою особою – Постанова від 31.03.2020 № 453/386/20 Сколівський районний суд.              

  1. Отримання разового доходу не є здійсненням іншої оплачуваної діяльності.

 Фабула: Посадову особу Національної поліції намагалися притягнути до відповідальності за зайняття бджільництвом і отримання доходу від цієї діяльності. У процесі розгляду справи було встановлено, що зазначена особа отримав разовий дохід від реалізації надлишкового меду його батьком, а сам правопорушник займався бджільництвом для власних потреб (Постанова від 18.10.2019 № 335/7974/19 Василівський районний суд).

Суд визнав відсутність складу адміністративного правопорушення, посилаючись на разовий характер отриманого доходу. На думку суду, інша оплачувана діяльність має періодичний або постійний характер та спрямована на отримання винагороди.

  1. Не є правопорушенням володіння корпоративними правами у господарському товаристві та участь у загальних зборах.

 Фабула: Особа, перебуваючи на посаді секретаря міської ради, одночасно був учасником господарського товариства та приймав участь у загальних зборах.

Суд встановив, що володіння корпоративними правами не є підприємництвом, а загальні збори є вищим органом управління, а не контрольним чи виконавчим щодо яких існують обмеження. А тому провадження щодо особи було закрито за відсутністю складу правопорушення (Постанова від 19.07.2019 № 569/8379/19 Рівненський міський суд).

  1. Факт здійснення дозволеного виду діяльності ще треба довести.

 Фабула: Державний службовець на підставі цивільно-правових договорів надавала оплатні послуги тренера під час освітніх заходів некомерційної громадської організації. Відсутність нормативно визначеного поняття «викладацька діяльність» призвело до притягнення особи до відповідальності зі сплатою штрафу у розмірі 8 500 грн та конфіскацією отриманого доходу. Однак, суд апеляційної інстанції скасував рішення місцевого суду з огляду на неправомірність підтвердження винуватості особи на підставі припущень щодо визначення поняття «викладацька діяльність». Оскільки офіційне тлумачення цього поняття також відсутнє, будь-які припущення несправедливо обмежують права і свободи особи (Постанова від 10.02.2017 № 760/13989/16-п Апеляційний суд м. Києва).

  1. Не забудьте припинити підприємницьку діяльність після заняття відповідальної посади.

Фабула: Голову районної ради притягнули до відповідальності за заняття підприємницькою діяльністю після обрання на посаду. Такий висновок був зумовлений тим, що особу не було знято з обліку у органі ДФС, оскільки він подав  декларацію по орендній платі за землю на наступний рік. Апеляційний суд скасував рішення місцевого суду, оскільки особа фактично не здійснював підприємницьку діяльність, у строки, передбачені законодавством подав заяву про припинення підприємницької діяльності, а орендну плату за землю продовжував сплачувати як власник нерухомості. Відсутність доказів фактичного здійснення підприємницької діяльності та отримання доходів від неї, стали причиною скасування рішення суду (Постанова від 18.11.2016 № 517/217/16-п Апеляційний суд Одеської області).

Захист у справах про корупціні правопорушення

Висновки

Як бачимо, правоохоронці часто помиляються і бачать порушення там, де їх не існує. Саме тому правильно сформована позиція у справі і увага до тонкощів антикорупційного законодавства мінімізує ризики притягнення до відповідальності у разі складення протоколу за ст.174-2 КУпАП..

Маєте сумніви? Звертайтесь, ми готові допомогти.    

  1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику;

є) Голова, заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

і) члени державних колегіальних органів;

ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, радники, помічники, уповноважені, прес-секретар Президента України, помічники суддів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Кількість оцінок: 9 середня: 5,00 з 5)
Завантаження ...
Позначки:
Замовити дзвінок
Топ

А ти підписався на Бізнес Lawyer?

Канал з юридичними порадами та новинами для успішного розвитку твого бізнесу

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

ОСТАВЬТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Залиште номер телефону