Перейти до вмісту

Контракт та трудовий договір: в чому різниця?

У деяких випадках замість стандартного трудового договору з працівником може бути укладено контракт. То ж давайте з’ясуємо, які особливості контракту в порівнянні з трудовим договором, та коли з працівником можна укладати контракт.

Контракт – це особлива форма трудового договору. Від звичайного трудового договору він відрізняється тим, що:

 • при укладенні контракту додержання письмової форми є обов’язковим;
 • у контракті, як правило, чітко фіксуються обсяг пропонованої роботи та вимоги до якості та строків її виконання.

Так, наприклад, в контракті з керівником факультету навчального закладу в обсязі роботи можна передбачити такий обов’язок як організація підготовки та затвердження до певної дати та в певній кількості методичних рекомендацій до лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів.

За рахунок встановлення додаткових підстав для розірвання контракту (див. наступний пункт) роботодавець може звільнити керівника у спрощений спосіб у разі недосягнення тих результатів, які обумовлені в укладеному контракті.

– у контракті можуть визначатися додаткові, крім встановлених чинним законодавством, підстави його розірвання.

До прикладу, в контракті можна передбачити подібні підстави для звільнення працівника: у разі систематичного невиконання або неналежного виконання працівником зобов’язань, обумовлених контрактом; в разі, якщо працівник допустив розголошення чи витік конфіденційної інформації чи комерційної таємниці.

Оскільки відповідно до чинного трудового законодавства такі підстави для звільнення не передбачені, але законодавчі підстави все одно поширюються на відносини, врегульовані контрактом, то у роботодавця розширюються можливості щодо припинення відносин з працівником.

Звичайно, можна передбачити і підставу для розірвання контракту з ініціативи працівника – наприклад, в разі порушення роботодавцем умов контракту щодо матеріального забезпечення працівника.

І якщо викласти це положення в такому формулюванні, працівник не буде зобов’язаний попереджати про розірвання контракту за два тижні, якщо лише прямо не прописувати в контракті таку вимогу.

 • укладається, як правило, на певний строк;
 • при його розірванні можливе відшкодування моральної шкоди;
 • сфера його застосування визначається законами України.

Це означає, що укладення контракту може відбуватися лише у випадках, прямо передбачених законами. Тобто роботодавець може вимагати від працівника укладання контракту тільки, якщо він належить до тих осіб, з якими законами передбачено можливість або необхідність укладання контракту.

Навіть за згодою працівника і роботодавця, але за відсутності підстав для цього, контракт не може бути укладено. Інакше – положення контракту, які  погіршують становище працівника, будуть вважатися недійсними.

Водночас якщо з працівником укладено трудовий договір, в якому передбачено, наприклад, положення подібного характеру: «Дію цього Договору може бути припинено будь-якою з сторін в односторонньому порядку за умови попереднього письмового повідомлення», то таке положення буде визнаватися недійсним.

Адже прописування таких положень допустимо тільки в контракті, а укладення контракту, в свою чергу, допускається лише з певними працівниками.

 • роботодавець зобов’язаний  забезпечувати  конфіденційність змісту контракту;
 • у контракті можуть бути закріплені додаткові пільги й гарантії для працівника.

Контракт може містити додаткові умови щодо організації праці та матеріального забезпечення працівника. У контракті можуть бути передбачені додаткові пільги, гарантії та компенсації за рахунок коштів роботодавця.

Контракт повинен передбачати зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту роботодавцем з підстав, не передбачених чинним законодавством та контрактом.

 З ким можна укладати контракт?

Якщо брати до уваги приватний сектор економіки, а не державний та комунальний, то контракт може укладатися:

 • з керівниками закладів освіти, керівниками факультетів;
 • з іноземцями;
 • з керівниками підприємств;
 • з особами, залученими до роботи у фермерському господарстві;
 • з помічниками адвокатів;
 • з працівниками споживчих товариств,
 • з особами, які здійснюють професійну діяльність у спорті.

Таким чином, контракт надає можливість більше конкретизувати відносини з працівником, наприклад, за рахунок чіткого передбачення обсягів пропонованої роботи та вимог до якості і строків її  виконання.

Проте при його укладенні потрібно враховувати основні вимоги та особливості, описані в цій статті, та інші, більш деталізовані, адже недотримання вимог законодавства може спричинити визнання недійсними положень контракту.

Замовити дзвінок
Топ

А ти підписався на Бізнес Lawyer?

Канал з юридичними порадами та новинами для успішного розвитку твого бізнесу

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

ОСТАВЬТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Залиште номер телефону