Перейти до вмісту

Відпустки та вихідні по-новому

Через пандемію COVID-19 та військовий стан законодавство про час відпочинку працівників зазнало змін. Такі нововведення передбачені у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань», який набрав чинності ще 24.12.2023.

Тож у цій статті розглянемо основні правила нового Закону.

 1. Порядок перенесення вихідних та робочих днів

Відтепер, роботодавці мають право без рекомендацій Кабінету Міністрів України переносити робочі та вихідні дні.

Такий порядок визначається у:

 • трудовому чи колективному договорі

або

 • наказі (розпорядженні) роботодавця, за погодженням з профспілкою або уповноваженим представником працівників.

Звертаємо увагу на те, що наказ (розпорядження) видається лише тоді, коли порядок про перенесення робочих та вихідних днів не встановлений у трудовому чи колективному договорі.

 1. Особливості надання відпусток під час дії воєнного стану

Нововведення також стосуються і Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Починаючи з 24.12.2023 роботодавець може надавати:

 • невикористані дні щорічної основної відпустки, яка є більшою 24 днів, як відпустку без збереження заробітної плати;
 • будь-якого виду відпустки понад щорічну основну відпустку (та невикористані дні таких відпусток) без збереження заробітної плати, за винятком відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, з усиновленням дитини та для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Такі положення не застосовуються до керівних працівників закладів освіти та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

При цьому, як роз’яснило Мінекономіки, якщо роботодавець прийме рішення надати відпустку без збереження заробітної плати, то він зобов’язаний обґрунтувати своє рішення та документально підтвердити обставини, які спричинили таку необхідність.

 

Ще однією зміною на період воєнного стану є право роботодавця відмовити у наданні відпустки  працівнику, залученому до робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення). Зазначене не стосується відпусток у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Раніше роботодавець міг відмовити у наданні відпусток лише працівнику, залученому до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

 1. Щорічна додаткова відпустка

Доповнено, що тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання тепер визначаються не лише нормативно-правовими актами України, а й трудовим та/або колективним договором.

 1. Відпустка при народженні дитини

Тепер відпустку при народженні дитини можна отримати не пізніше 3 місяців з дня народження дитини.

Також уточнено перелік осіб, яким надається відпустка та умови її надання, зокрема:

 • батьку дитини, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, однак проживає з нею разом,-на підставі заяви матері дитини та свідоцтва про народження дитини;
 • бабі, діду, або іншому повнолітньому родичу, які фактично доглядають за дитиною, мати (батько) якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком), – на підставі заяви одинокої матері (одинокого батька) дитини.

До внесення змін надання таких документів не вимагалося.

 1. Відпустка після звільнення з військової служби та порядок компенсації за відпустки для військовослужбовців

Для працівників, які були звільнені з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації надали право на відпустку до 60 календарних днів без збереження заробітної плати.

Відтак, якщо працівник виявить бажання отримати таку відпустку, то роботодавець зобов’язаний її надати. До того ж, відпустка після звільнення з військової служби буде зараховуватися до трудового стажу.

У свою чергу, військовослужбовці, які  ще несуть будь-яку із видів військової служби, можуть отримати компенсацію за всі не використані ними дні щорічної та додаткової відпустки на підставі заяви, яка подається не пізніше останнього дня місяця, у якому працівник був призваний на військову службу.

Зауважуємо, що компенсація за невикористану щорічну додаткову відпустку надається лише  працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

 1. Відпустка за власний рахунок

Відповідно до оновлених правил, відпустка за сімейними обставинами та з інших причин буде надаватися не більше ніж 30 календарних днів за рік.

Водночас, на час загрози поширення епідемії, пандемії чи загрози збройної агресії проти України відпустка без збереження заробітної плати може надаватися без обмеження строку 30 днями. В такому разі, строк визначається за угодою працівника та роботодавця.

Окремо законодавець вказав, що такі відпустки не будуть враховуватися до трудового стажу.

 1. Відпустка для профспілкового навчання

Раніше Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», передбачав оплачувану за рахунок роботодавця додаткову відпустку для працівників, які проходять профспілкове навчання.

Однак, згідно із новими змінами компенсація середньої зарплати буде здійснюватися за кошти профспілкової організації, за рішенням якої такого працівника направляють на профспілкове навчання.

 1. Відпустка для участі у спортивних змаганнях

Такі відпустки будуть надаватися для підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Водночас, тривалість, порядок, умови надання та оплати відпустки визначатимуться, не як раніще – Кабінетом Міністрів України, а трудовим та/або колективним договором.

 

Враховуючи кількість змін у порядку надання та використання відпусток, рекомендуємо як роботодавцям, так і працівникам більш детально ознайомитися із нововведеннями для того, щоб бути обізнаними про свої трудові права та знати як їх захистити.

Замовити дзвінок
Топ

А ти підписався на Бізнес Lawyer?

Канал з юридичними порадами та новинами для успішного розвитку твого бізнесу

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

ОСТАВЬТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Залиште номер телефону