Перейти до вмісту

Дайджест новин для інженерів за лютий 2020

Скасовано національний стандарт ДСТУ Б В.2.8-31:2009

28.01.2020 національний орган стандартизації ДП «УкрНДНЦ» виніс наказ №14, яким скасував чинність національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-31:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Затискачі напівавтоматичні для натягу арматури залізобетонних конструкцій. Технічні умови (ГОСТ 23117–91, MOD).

Зазначений національний стандарт припинив свою дію з 01.02.2020.

Коментар юриста:

Оскільки на заміну скасованому стандарту не було прийнято новий, то наразі виробники можуть застосовувати цей скасований стандарт як звичайну інструкцію, правила тощо, але він не є чинними та не визнаний національними органом стандартизації.

Перелік чинних та нечинних національних стандартів розміщено на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».

Мінрегіон оприлюднив проект закону, який покликаний запровадити автоматизацію надання адміністративних послуг у будівництві для об’єктів класу наслідків (СС2 та СС3)

31.01.2020 Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон) оприлюднив проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо запровадження автоматичного включення до Реєстру будівельної діяльності документів, які є підставою для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками».

Відповідно до пояснювальної записку до проекту метою прийняття проекту Закону є:

 • запровадження автоматичного включення до Реєстру будівельної діяльності документів, які є підставою для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками;
 • скорочення строків реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації;
 • взаємоузгодження між собою чинних норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відтак, проектом пропонується скоротити строк реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації з 10 до 5 робочих днів.

Також проектом забезпечується обов’язкова фото- та відео фіксація проведення процесу огляду закінченого будівництвом об’єкта посадовою особою, яка здійснила огляд, та їх завантаження до Реєстру будівельної діяльності.

Крім цього, проект передбачає здійснення автоматичного включення до Реєстру будівельної діяльності документів, які є підставою для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, що за класом наслідків належить до об’єктів з середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками, шляхом створення в режимі реального часу програмними засобами Реєстру будівельної діяльності сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта з присвоєнням реєстраційного номера в цьому реєстрі та оприлюдненням цієї інформації на порталі електронної системи.

У разі прийняття проекту, він набирає чинності з 01.01.2021, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Коментар юриста:

Наведений перелік змін, які пропонуються проектом, не є вичерпним, тому якщо Ваше підприємство здійснює будівництво об’єктів, які за класом наслідків належить до об’єктів з середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками, то рекомендуємо детальніше ознайомитись із пропонованими змінами та відстежувати прийняття цього законопроекту.

Кабмін затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з проведення повірки вимірювальної техніки

12.02.2020 Кабінет Міністрів України виніс постанову №82, якою затвердив Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження уповноваженими науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та провадять метрологічну діяльність, повірочними лабораторіями господарської діяльності з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Постанова набере чинності 03.07.2020.

Відповідно до постанови №82 ступінь ризику буде оцінюватись за такими критеріями:

 • строк провадження господарської діяльності з повірки засобів вимірювальної техніки;
 • наявні порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Постанова встановлює ступені ризику в залежності від суми балів, нарахованих за всіма критеріями:

 • від 41 до 100 балів – високий ступінь ризику;
 • від 21 до 40 балів – середній ступінь ризику;
 • від 0 до 20 балів – незначний ступінь ризику.

Від ступеня ризику залежить періодичність проведення нагляду (контролю) у сфері повірки вимірювальної техніки, а саме:

 • високий ступінь ризику – не частіше одного разу на два роки;
 • середній ступінь ризику – не частіше одного разу на три роки;
 • незначний ступінь ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

Бали будуть нараховуватись наступним чином:

 • За критерієм строку провадження діяльності у сфері повірки вимірювальної техніки:
 • до п’яти років включно – 21 бал;
 • від п’яти до 10 років включно – 15 балів;
 • більше 10 років – 10 балів.
 • За критерієм наявних порушень законодавства про метрологію та метрологічну діяльність:
 • наявні порушення вимог законодавства про метрологію та метрологічну діяльність – 41 бал;
 • наявні порушення про невідповідність уповноважених організацій критеріям, яким вони повинні відповідати – 31 бал.

Коментар юриста:

Постанова №82 критерії та ступені ризику від яких залежить періодичність проведення нагляду (контролю) у сфері повірки вимірювальної техніки. Ви можете самостійно визначити Ваш ступінь ризику та періодичність перевірок, підрахувавши кількість балів за всіма критеріями.

Внесено зміни до порядку видачі, переоформлення та анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки

Кабінет Міністрів України постановою від 12.02.2020 № 83 вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 117 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та встановлення розміру плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката».

Вказані зміни викликані необхідністю приведення у відповідність Порядку видачі свідоцтв про уповноваження з положеннями Закону України № 2740-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання», який був прийнятий ще у липні 2019 року. Зміни внесені цим Законом до Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» набудуть чинності 03.07.2020. Цього дня набере чинності і зазначена постанова Кабміну.Вказані зміни викликані необхідністю приведення у відповідність Порядку видачі свідоцтв про уповноваження з положеннями Закону України № 2740-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання», який був прийнятий ще у липні 2019 року. Зміни внесені цим Законом до Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» набудуть чинності 03.07.2020. Цього дня набере чинності і зазначена постанова Кабміну.

Відтепер новий порядок видачі свідоцтв про уповноваження:

 • передбачає можливість подачі документів та отримання свідоцтва через Єдиний державний веб-портал електронних послуг;
 • приводить у відповідність із законом перелік документів, які необхідно подавати до заяви про видачу свідоцтва про уповноваження. Перелік таких документів буде передбачений частиною третьою статті 18 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» у тій редакції, яка набере чинності 03.07.2020. До заяви необхідно буде додати:
 1. паспорт повірочної лабораторії заявника або його відокремленого підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений керівником заявника;
 2. проект сфери уповноваження заявника на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, який повинен містити відомості про категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та їх метрологічні характеристики, підписаний керівником заявника. У разі якщо заявник входить до складу підприємства чи організації як відокремлений підрозділ, проект сфери уповноваження підписується керівником цього підприємства чи організації;
 3. копія договору користування приміщенням (найму приміщення), укладеного не менше ніж на п’ять років, засвідчена заявником (у разі якщо заявник не має власного приміщення, необхідного для виконання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження);
 4. платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату плати за видачу свідоцтва про уповноваження з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції (розмір плати буде визначений у ст.18-1 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» у тій редакції, яка набере чинності 03.07.2020).
 • збільшує строк на розгляд поданої заяви з 60 до 80 робочих днів;
 • регулює порядок подачі заяв про анулювання свідоцтва та порядок направлення заявникам повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження.

Коментар юриста:

Зміни до Постанови Кабінету Міністрів №117 є технічним доповненням тих змін, які були внесені Законом № 2740-VIII до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Тому, якщо ви плануєте отримувати свідоцтво про уповноваження вже після 03.07.2020, то ознайомтеся з новим порядком.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Кількість оцінок: 4 середня: 4,50 з 5)
Завантаження ...

Якщо у вас виникли питання, то можете розраховувати на нашу допомогу

Замовити дзвінок
Топ

А ти підписався на Бізнес Lawyer?

Канал з юридичними порадами та новинами для успішного розвитку твого бізнесу

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

ОСТАВЬТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Залиште номер телефону